Informácie o publikácii

Sprievodca vybranými profesijnými etikami

Sprievodca vybranými profesijnými etikami

Autor/Kolektív:Daniela Kovaľová, Daniela Kováčová, Andrea Klimková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1492-9
Počet strán:181

Do rúk sa Vám dostáva učebnica s názvom Sprievodca vybranými profesijnými etikami, ktorá vznikla v rámci realizácie grantovej úlohy KEGA č.017UMB-4/2016 Tvorba modernej vysokoškolskej učebnice z profesijných etík. Jej primárnym...