Informácie o publikácii

Praxis & Poiesis & Techné

Praxis & Poiesis & Techné

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Daniela Fobelová, CSc., doc. PhDr. Pavel Fobel, CSc.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001
ISBN:80-8055-474-9

Výber článkov, ktorý ponúkame v zborníku, reprezentuje istý typ praktického filozofovania. Prezentuje názorové postoje nielen o potrebe praktickej filozofie a filozofovania v oblasti praktickej etiky (kompetencie filozofie v...

Výber článkov, ktorý ponúkame v zborníku, reprezentuje istý typ praktického filozofovania. Prezentuje názorové postoje nielen o potrebe praktickej filozofie a filozofovania v oblasti praktickej etiky (kompetencie filozofie v prakticko-etickom uvažovaní), ale aj o ich podobách, filozofickom zmocnení sa jednotlivých esenciálnych etických tém súčasnosti. Pojmami praktická filozofia, filozofovanie zamerané na prax chceme označiť moderné (nie módne) spôsoby filozofovania a trendy vo filozofii. Predkladaná publikácia je súborom prác, ktoré sú výsledkom vedeckých aktivít hlavne pracovníkov katedry etiky a aplikovanej etiky, ako aj jej doktorandov. Záujem vstúpiť do tejto diskusie prejavili aj kolegovia, ktorí spolupracujú s katedrou, resp. tí, pre ktorých sa tematika praktickej filozofie alebo etiky stala odborne sugestívnou.