Informácie o publikácii

Akademická etika. Tvorba a implementácia etického kódexu.

Akademická etika. Tvorba a implementácia etického kódexu.

Autor/Kolektív:Mgr. Gana Guitcheva, PhD.; prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.; Mgr. Edita Kremničanová, Mgr. Branislav Vincúr, PhD.
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0215-5

Problematika akademickej etiky je na Slovensku pomerne nová. Začala sa postupne otvárať len po roku 2000. Z tohto dôvodu nemá komplexný analytický rámec, venovaný otázkam etiky na slovenských vysokých školách, preto je snahou...

Problematika akademickej etiky je na Slovensku pomerne nová. Začala sa postupne otvárať len po roku 2000. Z tohto dôvodu nemá komplexný analytický rámec, venovaný otázkam etiky na slovenských vysokých školách, preto je snahou autorského kolektívu z Katedry etiky a aplikovanej etiky Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vyplniť tento priestor. Našim zámerom je, aby sa predkladaná knižná publikácia stala spoľahlivým a pritom inšpirujúcim návodom pre všetkých, ktorí sa snažia kreovať univerzitu ako etickú organizáciu. Jedným z cieľov tejto práce je priblížiť teoreticko-metodologické postupy pri tvorbe etického kódexu, vrátane procesuálnych krokov pri jeho koncipovaní, t.j. poukázať na konkrétnu aplikáciu etického kódexu do univerzitného života. Etický kódex vnímame ako základný rámec žiadúceho správania sa nielen pedagogických, ale aj nepedagogických zamestnancov. Zároveň sa snažíme poukázať na to, čo považujeme za neetické a na to, čo je proti záujmom univerzity. Ide nám o dosiahnutie toho, aby vedenie univerzity a jej zamestnanci podporovali správanie, reprezentujúce oddanosť najvyšším profesionálnym hodnotám a cnostiam, avšak zároveň zabezpečuje akademickú slobodu a správanie, ktoré rešpektuje úctu voči každému človeku.