Informácie o publikácii

Aplikovaná etika vo vzdelávaní a praxi

Aplikovaná etika vo vzdelávaní a praxi

Autor/Kolektív:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. zostavovateľ
Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied - 170 s.
Rok vydania:2010
ISBN:978-80-8083-970-3

Zborník katedry etiky a aplikovanej etiky prezentuje príspevky spolupracovníkov tohto špecializovaného pracoviska.

Zborník katedry etiky a aplikovanej etiky prezentuje príspevky spolupracovníkov tohto špecializovaného pracoviska. Sú v ňom zastúpené príspevky významných zahraničných odborníkov na aplikovanú etiku a ich skúsenosti z implementácie etiky ako aj tvorivé dielo pracovníkov Katedry etiky a aplikovanej etiky, ktoré je výsledkom ich 10. ročného pôsobenia v tejto oblasti. Zborník doplňajú názory a postoje doktorandov a špecialistov na aplikované etiky zo Slovenska a zahraničia.