Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Aplikovaná etika vo vzdelávaní a praxi

Zborník katedry etiky a aplikovanej etiky prezentuje príspevky spolupracovníkov tohto špecializovaného pracoviska. Sú v ňom zastúpené príspevky významných zahraničných odborníkov na aplikovanú etiku a ich skúsenosti z implementácie etiky ako aj tvorivé dielo pracovníkov Katedry etiky a aplikovanej etiky, ktoré je výsledkom ich 10. ročného pôsobenia v tejto oblasti. Zborník doplňajú názory a postoje doktorandov a špecialistov na aplikované etiky zo Slovenska a zahraničia.