Informácie o publikácii

Etyka i kultura w orgaizacji

Autor/Kolektív:FOBEL, P. - FOBELOVÁ, D.
Vydavateľstvo:Tychy: Slaskie Wjydawnictwa Naukowe wyźsej Szkoly Zarzadzania i Nauk Spolexznych im. Ks. Emila Szramka w Tychach
Rok vydania:2007
ISBN:978-83-89055-52-1

Práca sa venuje teoretickým aspektom aplikácie etiky a spôsobom inštitucionalizácie etiky v organizáciách.

Práca sa venuje teoretickým aspektom aplikácie etiky a spôsobom inštitucionalizácie etiky v organizáciách. Autor Pavel Fobel vyčleňuje špecifické postavenie organizačnej etiky v rámci aplikovanej etiky a rieši otázku efektívnych etických nástrojov v zdokonaľovaní morálneho kreditu organizácie rôzneho typu. Autorka Daniela Fobelová rozširuje problematiku o oblasť kultúry a etikety, ktoré vedú k tvorbe organizačnej kultúry.