Informácie o publikácii

Pojem kultúra patrí k vedecky najproblematickejším a zároveň veľmi často používaným pojmom. Čo predstavuje kultúra? Čo zahrňujeme do tohto spoločenského javu? Predkladaná monografia prezentuje tri centrálne aspekty kultúry: etický, ekologický a historický. Jednotlivé časti tejto publikácie smerovali k "mapovaniu" a postupnému reflektovaniu tohto zložitého pojmu sociálnych a humanitných vied. Vzhľadom na nejednoznačnosť obsahového napĺňania pojmu kultúra a plnenia jej funkcií v spoločnosti v duchu moderného filozofického uvažovania ponechávam problematiku otvorenú pre jej ďalšie plodné skúmanie.