Informácie o publikácii

Súborné dielo Všeobecná a aplikované etiky je prvým systematickým produktom, ktorý publikuje Katedra etiky a estetiky v rámci projektu neučiteľskej etiky zabezpečovaný v externej a dennej forme magisterského štúdia. Ide nepochybne o ojedinelú publikáciu, ktorá v krátkom ale pomerne proporcionálnom rozsahu demonštruje istý spôsob reflexie etiky v súčasnosti. Publikácia sa môže stať nielen užitočnou pomôckou pri štúdiu etiky ako moderného odboru, ale aj pre tých, ktorí sa živo zaujímajú o etiku a aplikovanú etiku, chcú sa zorientovať v jej základnom smerovaní v súčasnosti.