Informácie o publikácii

Etika a informačná spoločnosť

Etika a informačná spoločnosť

Autor/Kolektív:Fobel, P. a kolektív
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001
ISBN:80-8055-567-2

Dňa 19. apríla 2001 sa konal v Banskej Bystrici medzinárodný vedecký workshop.

Dňa 19. apríla 2001 sa konal v Banskej Bystrici medzinárodný vedecký workshop. Jeho internacionalita sa neprejavila len prostredníctvom organizačných inštitútov (Katedra etika a estetiky, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Inštitút filozofie, Sliezska univerzita, Katowice, Poľsko, Inštitút hodnotenia následkov techniky a systémovej analýzy výskumného centra, Karlsruhe, SRN), ale predovšetkým v samotnej tematike workshopu. Jeho cieľom bolo interpretovať a identifikovať základné morálne dilemy a problémy, ktoré súvisia s využívaním moderných informačných a komunikačných technológií v štátnej správe jednotlivých krajín, ako aj s ich modernizáciou a reformou – a síce z pohľadu rozdielnych počiatočných podmienok a administratívnych tradícií. V pozadí workshopu rezonovala najmä príprava Slovenskej republiky na vstup do európskych štruktúr. Editori: Prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD., Prof. Dr. Gerhard Banse, Prof. Dr. Hab. Andrzej Kiepas. Vedecký redaktor: Doc. PhDr. Daniela Fobelová, CSc.