Informácie o publikácii

Táto publikácia je koncipovaná ako náučno-vzdelávacia publikácia pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú alebo študujú problematiku sociálneho manažmentu, resp. humánne typy manažmentu. Je určená taktiež všetkým tým, ktorí si chcú osvojiť nový pohľad na problematiku manažmentu ako na proces, kde je akceptovaný človek nielen ako ekonomický ale aj sociálny aktér. Jej zámerom je tiež zoznámiť študentov a záujemcov s metodologickým a terminologickými východiskami, teoretickými základmi humánneho manažmentu ako novoprofilujúceho sa smeru v súčasnej vede, ktorý získava čoraž väčšie uznanie.