Informácie o publikácii

Sprievodca sociológiou

Sprievodca sociológiou

Autor/Kolektív:FOBEL, P.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2000
ISBN:80-8055-405-6

Sprievodca sociológiou je publikácia, ktorá má špecifický zámer.

Sprievodca sociológiou je publikácia, ktorá má špecifický zámer. Svojim obsahom, štruktúrou a vnútornou logikou chce osloviť tých záujemcov, ktorí sa chcú v základnej teoretickej rovine zoznámiť s najzávažnejšími metodologickými východiskami súčasnej sociológie, s jej hlavnými okruhmi, ako aj nadobudnúť v kondenzovanej podobe prehľad o metodike sociologického výskumu, o sociológii riadenia a práce. Publikácia má študentov, „elévov“ sociológie a záujemcov lepšie orientovať v problematike všeobecnej sociológie, konkrétneho sociologického výskumu a taktiež sprevádzať k hlbšiemu poznaniu sociálnej tematiky súvisiacej s riadením a prácou. Sociologicko-teoretická príprava je nutným východiskom pre utváranie individuálnej sociologickej kultúry, pochopenie širších a hlbších súvislostí modernej spoločnosti, spoločenských očakávaní a potrieb.