Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodný vedecký seminár na Sliezskej Politechnike v Zabrze

Dňa 24.3.2017 sa konal medzinárodný vedecký seminár na Sliezskej Politechnike v Zabrze na tému: Európa tvárou v tvár výzvam, ohrozenia bezpečnosti, identity a kvality života, na ktorej prijal aktívnu účasť prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. 

Panelová diskusia, v ktorej boli účastní predstavitelia mesta Zabrze, Európskeho parlamentu a vedecký pracovník Dr. Benjamin Perasovic z Ivo Pilar Institute a zástupca našej vysokoškolskej inštitúcie prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. boli diskutované aktuálne problémy súčasnej migrácie a ich riešenia. Vedecký seminár sa konal v atraktívnom prostredí – v spoločenských priestoroch bývalej bane GUIDO.

Z uvedenej akcie prikladáme fotografický a informačný materiál.

Link: http://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Lists/AktualnosciWydzialuOrganizacjiiZarzadzania/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=789