Správa z workshopu doktorandov Katedry etiky a aplikovanej etiky