Informácie o udalosti

Workshop "Etické poradenstvo a profesionálna prax"

Workshop "Etické poradenstvo a profesionálna prax"

Dátum a čas začiatku:6. jún. 2012 - 9:00
Dátum a čas konca:6. jún. 2012 - 17:00
Miesto:Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV UMB
Mesto:Banská Bystrica