Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Workshop "Etické poradenstvo a profesionálna prax"