Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vedúca katedry

Telefónne číslo:
048/446 5630
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J02

Profesori

prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.

prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Zástupca vedúcej katedry

Telefónne číslo:
048 446 5628
Zaradenie:
Profesor
prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.

prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5625
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
J 02

Docenti

doc. PhDr. Vladimír Ďurčík, PhD.

doc. PhDr. Vladimír Ďurčík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5627
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
J07

Odborní asistenti

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vedúca katedry

Telefónne číslo:
048/446 5630
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J02
PhDr. Daniela Kováčová, PhD.

PhDr. Daniela Kováčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, ECTS koordinátor

Telefónne číslo:
048 446 5626
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J03
PhDr. Daniela Kovaľová, PhD.

PhDr. Daniela Kovaľová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5624
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J02

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Mária Selecká

Mgr. Mária Selecká

Sekretárka

Telefónne číslo:
048 446 5620
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
09