HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK v ŠP EKŠ

Harmonogram  - KLIKNI TU

 

V deň štátnych skúšok si študent vyzdvihne 1 exemplár svojej záverečnej práce na sekretariáte katedry, spolu s licenčnou zmluvou.

Dobrovoľne sa zúčastní ankety o štúdiu v ŠP EKŠ (distribuovaná vedením FF UMB).

-------

Občerstvenie pre komisiu je v réžii študentov.