Odkaz pre študentov 2. roč. Mgr. ŠP EKŠ

ODKAZ od docentky Ľ. Meškovej, PhD. pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia:

 
Prezentácie  projektov z predmetu Manažment kultúry v EÚ (2. ročník Mgr. štúdia) sa budú konať  v utorok 29.01.2019 o 15:00 h v knižnici KR01 na Katedre európskych kultúrnych štúdií za prítomnosti odborníka z praxe Ing. Vladimíra Laššáka, PhD.