Oznam pre štátnicujúcich študentov v augustovom termíne

Vážení študenti, ktorí ste prihlásení na štátne skúšky v ŠP EKŠ v augustovom termíne:

je potrebné zaslať na katedru Vašu Licenčnú zmluvu (k ZP) vytlačenú z AISU, Vami podpísanú, v dvoch exemplároch.

Najneskôr doručiť v deň Vašej štátnej skúšky, prosím (stačí priniesť osobne).

 

Následne Vám bude vrátený jeden potvrdený exemplár tejto zmluvy (podpísaný druhou stranou).

 

Ďakujeme za Vašu spoluprácu,

KEKŠ FF UMB