Oznam

Na základe rozhodnutia dekana FF UMB je s účinnosťou od 01.09.2019 poverená vedením Katedry európskych kultúrnych štúdií FF UMB PhDr. Jana Pecníková, PhD.

KEKŠ FF UMB