Turecký jazyk v letnom semestri

Na KEKŠ vyučuje v letnom semestri 2019/2020 výberový predmet Turecký jazyk (2, 4) zahraničný lektor Souat Ozer nasledovne:

 

Turecký jazyk 2:  UTOROK  13:00 h, č. učebne K040 (Tajovského 51), 2 vyuč. hodiny

Turecký jazyk 4:  STREDA   15:25 h, č. učebne K040 (Tajovského 51), 2 vyuč. hodiny

 

Webstránku pravidelne sledujte pre prípadné zmeny v rozvrhu (a iné). Ďakujeme.