výučba s PhDr. J. Pecníkovou, PhD.

Oznamujeme všetkým študentom, že výučba s PhDr. J. Pecníkovou, PhD. v dôsledku jej PN v termíne 03. - 13.02.2020 odpadá. O náhrade budete včas informovaní.

KEKŠ FF UMB