Členky a členovia katedry

Vedúci katedry

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka ECTS/AIS, rozvrhárka katedry, študijná poradkyňa, členka Edičnej komisie FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5314
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J016

Odborní asistenti

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ERASMUS a zahr. mobilít

Telefónne číslo:
048 446 5123
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J015
PhDr. Jana Pecníková, PhD.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka ECTS/AIS, rozvrhárka katedry, študijná poradkyňa, členka Edičnej komisie FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5314
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J016
Mgr. Ivana Pondelíková (Styková), PhD.

Mgr. Ivana Pondelíková (Styková), PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka praxe

Telefónne číslo:
048 446 5122
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J008

Zahraniční lektori

Mgr. Görkem Arslan

Mgr. Görkem Arslan

Lektorka tureckého jazyka

Telefónne číslo:
048/446 5315
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
J 005

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Alica Bírešová

Bc. Alica Bírešová

Sekretárka, katedry: KAA a KEKŠ; katedrová administrátorka webovej stránky KAA

Telefónne číslo:
048 446 5032
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
032

Externí spolupracovníci katedry v akademickom roku 2020/21

doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD. (email: anton.hrubon@umb.sk)

Mgr. Viera Krešáková, PhD. (email: viera.kresakova@umb.sk