Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Andy Warhol optikou našich študentov

20. storočie je storočím veľkých umelcov, medzi ktorých bezpochyby paril Andy Warhol. Tešíme sa, že tento umelec zaujal aj našich študentov a vytvorili fotografie v jeho štýle.