Ateliér KEKŠ na Dni frankofónie 2019

Ateliér KEKŠ na Dni frankofónie 2019


Dňa 1. marca 2019 sa opäť po roku konal Deň frankofónie, ktorý je určený frankofónnym študentom stredných škôl. Podujatie sa konalo v priestoroch FPVaMV UMB ako spoločná aktivita frankofónnych vyučujúcich Univerzity Mateja Bela, Alliance française a iných partnerov. Sme veľmi radi, že aj tento rok dostali priestor ateliéry (workshopy), ktoré boli zamerané na vybrané témy študijných programov, ktoré ponúkajú celé resp. čiastkové štúdium vo francúzskom jazyku. Aj touto formou sa stredoškoláci môžu dozvedieť o možnostiach štúdia, ako aj mať priamu skúsenosť s obsahom štúdia.

Ateliér európskych kultúrnych štúdií sa snažil motivovať študentov k štúdiu francúzskych kultúrnych štúdií v slovenskom alebo francúzskom jazyku na Katedre európskych kultúrnych štúdií.

Veľmi si ceníme účasť študentov z banskobystrického gymnázia J.G. Tajovského, ale aj z gymnázií zo Zvolena, Banskej Štiavnici či Prievidze a tešíme sa na pokračovanie tohto podujatia opäť v budúcom roku.

PhDr. J. Pecníková, PhD.
KEKŠ FF UMB