BENELUX

Kultúrny život Slovákov v Beneluxe - je postačujúci?

Dňa 18.februára o 15.00 sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici uskutočnila fotovernisáž Moniky Necpálovej o krajinách Beneluxu s rovnomenným názvom BENELUX. Bola určená pre širokú verejnosť a jej cieľom bolo priblížiť jej návštevníkom základné poznatky o krajinách Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko), predovšetkým však možnosti kultúrneho a spoločenského života Slovákov a Čechov žijúcich v metropole Belgicka- v Bruseli.

Fotovernisážou sprevádzala Monika Necpálová, publicistka i fotografka, ktorá svoje zážitky a postrehy sprostredkovala nielen formou fotografického, ale aj literárneho spracovania(napísala reportáž pre časopis Slovenské pohľady Praha).

Autorka vernisáže strávila v Bruseli 2 mesiace počas stáže v Európskom parlamente, pričom sa zaujímala hlavne o pôsobenie Slovákov a Čechov v rámci Európskej únie a o kultúrne inštitúcie, ktoré tu majú k dispozícii. Konkrétne svojím výkladom priblížila stretnutia slovenských a českých prisťahovalcov v belgickom meste Farnières.

Prvá vlna prisťahovalcov, na čele ktorej stál Jozef Strečanský sem prúdila už v 60.rokoch, v súčasnosti Farnières súvisí predovšetkým s vlnou nových, mladých prisťahovalcov. Minulý rok sa tu uskutočnilo už v poradí siedme stretnutie Čechov a Slovákov žijúcich v belgickej komunite.

Čo sa týka dostupnosti kultúrnych inštitúcii, je ich, žiaľ, stále nedostatok. Bola zriadená Európska škola, kedy sa pri určitom množstve žiakov-imigrantov umožňuje edukačný proces v ich materinskom jazyku. Od roku 2005 funguje Slovenská katolícka misia, čo je inštitúcia zastrešujúca Slovákov a Čechov. Slovenský a Český dom, inštitúcie s najväčším potenciálom ohľadom zabezpečenia spoločenského a kultúrneho života, však boli obe zrušené. Nepomer počtu týchto organizácii vzhľadom k množstvu  slovenských a českých prisťahovalcov je preto nanajvýš alarmujúci.

Životná úroveň v Beneluxe je veľmi vysoká, tomu by mala následne zodpovedať aj úroveň a kvalita služieb. Opak je pravdou. Život tu je veľmi nákladný, kvalita služieb nekorešponduje s ich cenou, obzvlášť zle je na tom zdravotníctvo. Autorka však opísala Brusel aj v pozitívnom svetle ako mesto plné zelene s dobre rozvinutou dopravnou infraštruktúrou.

Celkovo hodnotím túto vernisáž ako pozitívnu, keďže ukázala aj tie nie práve vábne a verejnosti známe skutočnosti, ktoré väčšinou bývajú skreslené či zamlčané. Prínosom bolo aj občasné doplnenie výkladu o literárny úryvok prednesený autorkou z jej reportáže o Beneluxe v Slovenských dotykoch, čo atmosféru príjemne odľahčilo. Táto výstava bude inšpiratívna predovšetkým pre kultúrnych nadšencov, ktorých zaujíma ako žijú Slováci v zahraničí.

 

Lenka Fodorová, 2.ročník Bc

 

Prílohy ku stránke: