Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Deň otvorených dverí na FF UMB

                                       Prezentácia Katedry európskych kultúrnych štúdií na dni otvorených dverí UMB

 

            Ako každý akademický rok, aj v tomto roku sa konal deň otvorených dverí, akcia vďaka ktorej študenti môžu navštíviť a spoznať pracoviská a priestory (celej) univerzity, stretnúť vyučujúcich, získať bližšie informácie o študijných programoch, ako aj ďalšie praktické informácie.

 

            V dňoch 10. a 11.2.2017 prezentovali Katedru európskych kultúrnych štúdií vo foyer Filozofickej fakulty jej zamestnanci i študenti. Výsledkom bolo množstvo zaujímavých stretnutí s potenciálnymi uchádzačmi, ktorí sa pýtali konkrétne a praktické otázky, ktoré potrebujú vedieť pred nástupom na štúdium. Mnohých láka práve možnosť štúdia v dvoch cudzích jazykoch, vďaka ktorej majú (takmer) neobmedzené možnosti zamestnať sa, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Ďalším pozitívom je možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí cez program Erazmus + a tí šikovnejší tak neraz skončia s dvomi univerzitnými diplomami (jedným slovenským a jedným zahraničným).

 

            Sme radi, že vďaka DOD majú záujemcovia o štúdium možnosť nahliadnuť do „vnútra“ univerzitného priestoru a lepšie sa zorientovať v ponuke študijných programov jednotlivých katedier.

 

Autor: PhDr. J. Pecníková, PhD.