Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dr. Pecníková na projektovom stretnutí vo francúzskom Rennes

Dr. Pecníková sa v dňoch 20. - 25. októbra 2019 zúčastnila na prvom stretnutí riešiteľov projektu Declame' fle v Rennes, na ktorom UMB zastuppvali frankofónni učitelia a študenti FF a FPVMV. Na projekte, zameranom na literatúru, výučbu jazykov, migráciu a exil, okrem našich delegátov participujú Université Rennes 2 a Univerzita Adama Mickiewicza v Poznani.