ERASMUS+ pobyty doc. Meškovej v Krakove a Paríži

Doc. Mešková v januári 2020 v rámci programu Erasmus+ absolvovala dva prednáškové pobyty na Inštitúte interkultúrnych štúdií Jagelovskej univerzity v Krakove a na Sorbonne Université v Paríži, kde sa zrealizovala prednášky na tému Kultúrne rozdiely západných krajín a krajín tzv. východného bloku (rozdiely v argumentovaní, plánovaní, myslení, správaní a pod.)Interkomprehenzia vo všeobecnej a odbornej frazeológii. Počas pobytov sa stretla s kolegyňami doc. Monikou Banaś, prof. Joëlle Ducos a doc. Inès Sfar a zhodnotila s nimi doterajšiu projektovú a publikačnú spoluprácu.