Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

 

Na začiatku nového akademického roku sa Katedra európskych kultúrnych štúdií stala partnerom podujatia Európsky deň jazykov, ktoré sa konalo dňa 26.9.2017 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Prvú časť programu tvorilo zaujímavé rozprávanie o cudzích jazykoch a minikurzy jazyka pomáhala viesť aj naša študentka Bc. Mária Škombárová. Sme veľmi radi, že poobede dostali priestor študentky bakalárskeho stupňa, menovite Petra Drienková, Lea Potocká a Berin Topalová, ktoré vystúpili v sekcii Cudzie jazyky v praxi a návštevníkom podujatia mali možnosť prezentovať svoje skúsenosti zo zahraničných pobytov, na ktorých sa zúčastnili. Veríme, že sa im podarilo vzbudiť záujem o štúdium cudzích jazykov a kultúr a podobná spolupráca medzi univerzitou a knižnicou bude pokračovať aj v budúcnosti.

 

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Katedra európskych kultúrnych štúdií

FF UMB

Foto: Mgr. Veronika Uhríková