Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Exkurzia Benátky 2014

    Katedra európskych kultúrnych štúdií organizovala exkurziu do Benátok. Klenot európskej kultúry a umenia sme navštívili v dňoch 26.—28. februára 2014, teda v čase, keď v meste vrcholili známe karnevalové slávnosti.

       Program exkurzie, ktorý sme museli zvládnuť za jediný deň bolo náročný. Hneď ráno, ešte pred príchodom na Tronchetto si účastníci počas cesty vypočuli prednášku  o histórii a kultúre mesta (PhDr.Soňa Svoráková, PhD.)

       Mesto vítalo návštevníkov najprv pod mrakom, ale chladné ráno sa čoskoro premenilo na teplý slnečný deň. Cesta k Ponte del Rialto a odtiaľ na San Marco bola spojená s prehliadkou najvýznamnejších patricijských palácov, ktoré dnes slúžia ako múzeá a galérie. Prehliadka nemala konca kraja ani pri spiatočnej ceste. Veď v Benátkach je 15 000 historických objektov. K najzaujímavejším patrili objekty v architektonických štýloch nazývaných benátska gotika. Benátski stavitelia preberali od francúzskej gotiky základné tektonické princípy, ale práve vplyv byzantskej kultúry jej dal charakteristickú dekoratívnu jedinečnosť. Pravdaže, najväčšiu pozornosť pútali výklady (sprievodcu a Dr. Svorákovej) benátske skvosty: Chrám sv. Marka a Dóžov palác. K tomu potom sprievodcovia pridali niečo o tradícii gondoly a preprave v Benátkach, potom znovu niekoľko kostolov a múzeí a operu La Fenice, ale to už na spiatočnej ceste k autobusu.
Voľný program sa niesol v duchu karnevalu. Po San Marcu a v postranných uličkách sa prechádzali masky a pózovali turistom. Dych vyrážajúca výtvarná výprava a nádhera kostýmov. Asi to majú tí Benátčania už v génoch.

        Večer, po ceste domov ešte krátka zastávka v obchodnom centre Portogruaro.      

                                                                                                           PhDr. S. Svoráková, PhD.