Hosťovská prednáška conf. univ. dr. Rada Marzu o historických a súčasných aspektoch multikultúrnosti Rumunska

Dňa 26. novembra 2019 sme zorganizovali hosťovskú prednášku conf. univ. dr. Rada Mârzu z Univerzity Babeș-Bolyai v Kluži. Dr. Mârza našim študentom a akademickej obci prednášal o historických a súčasných aspektoch multikultúrneho Rumunska a jeho historických regiónoch. Mobilita sa zrealizovala v rámci siete CEEPUS Shared History of Central Europe