Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Hosťovská prednáška Dr. Jakuba Drábika o jazyku a komunikácii európskych fašistov

V stredu 4. decembra 2019 sme v rámci cyklu hosťovských prednášok privítali posledného hosťa v kalendárnom roku Dr. Jakuba Drábika z Historického ústavu SAV, ktorý vo veľmi zaujímavej prezentácii hovoril o verbálnej komunikácii a semiotike európskych fašistov. O tejto spoločensky aktuálnej téme píše aj vo svojej najnovšej knihe Fašizmus, predstavenej následne večer v banskobystrickom Artfóre.