Hosťovská prednáška Dr. Petra Karlíčka o politických karikatúrach

Dňa 13. novembra naša katedra zorganizovala hosťovskú prednášku historika a archivára Mgr. Petra Karlíčka, Ph.D. (Archiv města Ústí nad Labem). Našim študentom a kolegom predstavil svoju najnovšiu knihu Napínavá doba o politických karikatúrach Čechov, Slovákov a sudetských Nemcov v 30. - 50. rokoch 20. storočia, prostredníctvom ktorých poukázal na výpovednú hodnotu, provokatívnosť, údernosť a permanentnú spoločenskú aktuálnosť karikatúr, ako aj na ich miesto v procese rozvíjania národných stereotypov (nielen) v strednej Európe.