Interkultúra v gastronómii na našich hodinách

Študenti 2. ročníka bakalárskeho i magisterského stupňa si svoje hodiny britskej kultúry v 19. storočí a medzinárodných interkultúrnych vzťahov okorenili interkultúrou v gastronómii. Na interaktívnych hodinách dr. Stykovej degustovali produkty medzinárodnej gastronómie, súvisiace so zameraním ich predmetov.