Konferencia - Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov V

5. 11. 2020 sme sa zúčastnili online konferencie v Trnave, kde sme prezentovali výsledky výskumu z projektu ShareEU. Vo výskume sa venujeme otázkam transformácie spoločnosti, procesu integrácie Slovenska do Európskej únie, ako aj aktívnemu občianstvu a identite.