Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kultúrna identita Krakova

V rámci prebiehajúceho projektu Rozvoj urbánnej kultúry v krajinách V4 (Development of Urban Culture in V4 Countries) sme usporiadali prednášku o kultúrnej identite s dr. Katarzinou Drag a prof. Michalom Drozdz z Páреžѕkej Univerzity Jána Pavla II v Krakove. Poľsko patrí medzi našich významných partnerov v projektovej činnosti.