Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kultúrna identita mesta Miskolc

V rámci prebiehajúceho projektu Rozvoj urbánnej kultúry v krajinách V4 (Development of Urban Culture in V4 Countries) sme usporiadali prednášku o kultúrnej identite s dr. Kingou Szabó-Tóth z University of Miskolc, Maďarsko. Význam kultúrnej identity v súčasnom svete narastá v porovnaní s ostatnými dimenziami identity. Dôležitou súčasťou kultúrnej identity je kultúrne dedičstvo, ktoré je aj jedným z jej definujúcich faktorov. Dr. Szabó-Tóth rozprávala príbeh rozvoja kultúrnej identity v mesta Miskolc.