Literárna Bystrica

Literárna Bystrica sa realizovala v rámci prebiehajúceho projektu Rozvoj urbánnej kultúry v krajinách V4 (Development of Urban Culture in V4 Countries). Prehliadku mesta Banská Bystrica po stopách nielen literárnych, ale aj výtvarných umelcov zabezpečili PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy, Mgr. Eva Höhn, PhD. z Katedry európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ), ako aj študentka tretieho ročníka KEKŠ Maryia Shchutskaya.

Video z prehliadky si môžete pozrieť aj na našom facebooku.