Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Literárny festival 451° v Prešove s účasťou doc. Hruboňa

Dňa 14. augusta 2020 sa v Prešove uskutočnil ďalší ročník Literárneho festivalu 451°, kde popri iných autoroch beletrie a odbornej literatúry vystúpil aj člen KEKŠ doc. Anton Hruboň, ktorý publiku v moderovanej diskusii predstavil svoju aktuálnu tvorbu.