Medzinárodná konferencia "The Sacred Spaces - the tree, the stone, the well"

Medzinárodná konferencia "The Sacred Spaces - the tree, the stone, the well" uskutočnená v dňoch  4. - 5. decembra 2010.