Medzinárodná konferencia v Moskve

Dňa 5. októbra 2018 vystúpili vedúca Katedry európskych kultúrnych štúdií FF UMB doc. Ľudmila Mešková, PhD. a členka katedry Mgr. Eva Hoehn, PhD. na medzinárodnej konferecii Actual Problems of Theory and History of Art, ktorá sa konala na Lomonosovovej univerzite v Moskve. Téma ich príspevku Úloha kultúry v kolektívnej pamäti bola aktuálnym prínosom v rámci diskusie o nových metodologických prístupoch k umeniu.

Mgr. E. Hoehn, PhD.
10.10.2018