Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj urbánnej kultúry

Katedra európskych kultúrnych štúdií zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Rozvoj urbánnej kultúry, ktorá sa konala online 18. – 19. 3. 2021. Podarilo sa nám zapojiť 18 univerzít, privítať účastníkov z rôznych kútov sveta, vypočuť si a predniesť zaujímavé príspevky o identite mesta, kultúrnej krajine v jej najrozmanitejších podobách, kultúrnom dedičstve ale aj legendách. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na november, kedy pripravujeme ďalšiu medzinárodnú vedeckú konferenciu, ak nie všetci osobne, tak dúfame, že nie v online, ale hybridnej forme.