Míting projektu Medzinárodného Vyšehradského fondu vo Varšave s účasťou Dr. Pecníkovej

Dr. Jana Pecníková je členkou tímu nového projektu Vyšehradského fondu zo schémy strategických grantov s názvom The impact of Brexit on migration from the V4 countries: migrant strategies, ktorého cieľom je zistiť, aký vplyv má Brexit na migračné stratégie Slovákov, Čechov, Poliakov a Maďarov v Británii v období, keď sa krajina pripravuje na výstup z EÚ.
Na projekte okrem UMB spolupracujú elitné akademické pracoviská z krajín strednej Európy: Univerzita Karlova v Prahe, Maďarská akadémia vied v Budapešti a Centrum pre výskum migrácie vo Varšave.
Projekt je významný tým, že je jedným z prvých, ktorý sa zameriava na následky Brexitu u obyvateľov pochádzajúcich z krajín V4. Prvé stretnutie k projektu sa konalo v júni 2019 vo Varšave, ďalšie by sa malo uskutočniť na jar 2020 v Londýne