Mobilita Erasmus - návšteva z pražskej univerzity

Dňa 8. apríla 2019 vystúpila na katedre Európskych kultúrnych štúdií s prednáškou na tému "Židovská nemecká literatúra po roku 1945 a kultúrna pamäť" členka Katedry jazykov Zemědělské univerzity v Prahe, germanistka  Mgr. Michaela Peroutková, PhD.