Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odborná prax študentov 2020

Vo februári 2020 absolvovali naši študenti 2. ročníka magisterského stupňa odbornú prax pod dohľadom Dr. Stykovej na rôznych pracoviskách po celom Slovensku od súkromného sektora, cez kultúrne inštitúcie až po štátnu administratívu. Študenti počas nej zužitkovali teoretické, praktické i jazykové zručnosti nadobudnuté na našej katedre. Teší nás, že niektorým z nich bola zo strany hosťujúcich inštitúcií ponúknutá aj perspektíva spolupráce po ukončení štúdia.