Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

PARS POETRY 2017

 

    Dňa 15.11.2017 organizovala Katedra európskych kultúrnych štúdií FF UMB v spolupráci s umeleckým zoskupením Pars Artem podujatie Pars Poetry 2017, ktoré bolo súčasťou nultého ročníka medzinárodného putovného poetického festivalu. Poeti počas tohto týždňa navštívili viacero slovenských miest a okrem verejných akcií určených pre široké publikum (akým bolo napr. podujatie na Banskobystrickej Radnici), sa rozhodli priniesť súčasnú poéziu medzi študentov vysokých škôl. Okrem Univerzity Mateja Bela sa podobné podujatia konali na Technickej univerzite vo Zvolene a na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

    Projekt finančne podporila Národná banka Slovenska, vďaka ktorej sa organizátorom podarilo zabezpečiť účasť známych i menej známych slovenských i zahraničných básnikov. Na Filozofickú fakultu UMB vďaka tomu zavítal aj Miroslav Huptych, známy český básnik, aforista, arteterapeut a ilustrátor kníh. Zároveň pri tejto príležitosti odovzdal dar PhDr. Ľudmile Homolovej, riaditeľke Univerzitnej Knižnice UMB, ktorým bol ilustrovaný kalendár vytvorený na objednávku Českej národnej knihovny v Prahe.

       Podujatie sa konalo v komornej atmosfére Vzdelávacieho centra Mateja Bela, kde zúčastnení poeti (Z. Kuglerová, B. Hric Swetlunka, M. Huptych a V. Rosinský) okrem prednesu svojich básní viedli so študentmi diskusiu o tom, či má poézia miesto v súčasnom svete a aké sú jej aktuálne podoby. Závery diskusie boli veľmi pozitívne, pretože vďaka sociálnym sieťam sa rozvíja tzv. slam poetry, oslobodená od konvencií a autori čoraz viac tvoria vo virtuálnom priestore.

        Veríme, že toto stretnutie bolo pre všetkých zúčastnených inšpiratívne a snáď bude pokračovať aj v budúcom akademickom roku.

 

 

PhDr. Jana Pecníková, PhD., KEKŠ FF UMB

Foto: Bc. Tatiana Murínová