Pedagogický ERASMUS pobyt doc. Meškovej na Mauríciu

Doc. Mešková absolvovala v dňoch 15. októbra - 5. novembra 2019 hosťovský pedagogický pobyt na University of Mauritius. Počas pobytu na Maurícijskej univerzite v rámci programu ERASMUS+ KA107 vyučovala miestnych frankofónnych študentov problematiku audiovizuálneho prekladu s dôrazom na interkultúrny aspekt, preklad vulgarizmov, ustálených spojení a frazém.