Petrohrad 2017

 

    V novembri 2017 vystúpili doc. Ľudmila Mešková, PhD., vedúca Katedry európskych kultúrnych štúdií FF UMB, a Mgr. Eva Höhn, PhD., členka katedry, na medzinárodnej konferencii Contours of the future: Technolgy and Innovation in Cultural Context  na Sankt Peterburgskej polytechnickej univerzite Petra Veľkého. Cieľom konferencie bolo prepojenie výskumných metód  humanitných vied s prírodnými vedami a technickým rozvojom. Pre tento účel poskytuje táto univerzita vhodné odborné zázemie, keďže jej výskumné a štrukturálne spektrum sa zameriava nielen na prírodné, ale aj humanitné vedy. Aj ďalší účastníci konferencie z univerzít v Holandsku, Nemecku, Poľsku a pod. konštatovali prínos tohto potenciálu a jeho absenciu na univerzitách vo svojich krajinách. Konferenčné príspevky boli uverejnené vo vedeckom zborníku vydavateľstva Asterion v Sankt Peterburgu.

Mgr. Eva Höhn, PhD.