Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Po stopách technických a kultúrnych pamiatok v Banskej Bystrici

Ani zlé počasie nás neodradilo a v pondelok 2. decembra 2019 sme so študentmi absolvovali miniexkurziu po technických a kultúrnych pamiatkach v Banskej Bystrici. Popri Amfiteátri sme prešli k Medenému hámru a pokračovali Strieborným námestím k baštám a opevneniu. Zaujímavý odborný výklad zabezpečila dr. Krešáková (KOJK EF UMB). Miniexkurzia bola súčasťou realizácie predmetu Transformácia kultúrneho dedičstva v mestách, podporeného z projektu Erasmus+ s názvom European cities in the process of shaping and transmitting European cultural heritage.